|

Krajowa ocena ryzyka – dlaczego powinieneś ją poznać?

To że obowiązuje Cię nakaz przeciwdziałania praniu pieniędzy, już wiesz. Wiesz zapewne również, że Twoim obowiązkiem jest stworzenie i wdrożenie w Twoim biurze rachunkowym oceny ryzyka. Ale czy wiesz, że Twoja ocena ryzyka musi być zgodna i kompatybilna z tą wydaną przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej? Krajowa ocena ryzyka – bo o nią właśnie chodzi, jest najważniejszym dokumentem AML. Każda instytucja obowiązana musi się stosować do wytycznych GIIF, jak również tworzyć na jej podstawie swoje procedury.

Obowiązkiem każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest podjęcie odpowiednich kroków w celu zidentyfikowania, oceny, zrozumienia i – co bardzo istotne – ograniczenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Działania organów państwowych nie będą miały jednak zbyt dużego znaczenia, jeżeli podległe im jednostki nie będą się stosowały do ich wytycznych. Czy tego chcesz, czy nie – Ty również jesteś „podległy” pod GIIF. W związku z tym musisz wiedzieć czego wymaga od Ciebie Generalny Inspektor. Aby lepiej zrozumieć, czym jest krajowa ocena ryzyka, warto poznać, jaki jest jej zakres i jakie informacje w sobie posiada.

Krajowa ocena ryzyka – ważny i bardzo skomplikowany dokument

Abyś mógł sobie wyobrazić, jak istotnym dokumentem jest krajowa ocena ryzyka, wspomnę tylko, że w aktualnej formie ma ona 479 stron. Z czego 318 stron to sama ocena ryzyka. Pozostałe strony tworzą aneksy do opublikowanej oceny.

Krajowa ocena ryzyka jest dokumentem zawierającym informacje konieczne do analizy przez każdą instytucję obowiązaną. Co więcej, stanowi obszerne podsumowanie stanu wiedzy o większości obszarów gospodarki, które mogą być powiązane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jak widzisz, jest to bardzo ważny spis, mający przeciwdziałać godzeniu w naszą gospodarkę oraz bezpieczeństwo kraju.

Znasz już ustawę o AML? Nie wiesz, na czym się skupić?

Krajowa ocena ryzyka – co zawiera?

Krajowa ocena ryzyka jest bardzo obszernym dokumentem, a jej dokładną treść musisz poznać we własnym zakresie. Ja jedynie wskaże Ci, jakie elementy posiada, abyś miał świadomość, z czym przyjdzie Ci się zmierzyć.

Do podstawowych elementów krajowej oceny ryzyka zalicza się:

 • opis metodyki krajowej oceny ryzyka;
 • opis zjawisk związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
 • opis obowiązujących regulacji dotyczących prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • wskazanie poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w RP wraz z uzasadnieniem;
 • wnioski wynikające z oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • identyfikacja zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • wnioski wynikające z danych statystycznych gromadzonych na potrzeby sprawozdania, które GIIF przedstawia Prezesowi RM;
 • wskazanie organu realizującego zadania jednostki analityki finansowej oraz jednostek współpracujących wykonujących zadania określone w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • informacje o zaangażowanych przez organy zasobach ludzkich oraz środkach przeznaczonych przez te organy i podmioty do wykonywania zadań określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne.

Krajowa ocena ryzyka – jaką metodę przyjmuje?

Nie ma jednej metody, która pozwala rozpoznać ryzyko prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu. Jakiej metodyki byś jednak nie przyjął, powinieneś bazować na trzech najważniejszych elementach. Ryzyko występowania omawianych zjawisk szacuje się na podstawie:

 • zagrożenia;
 • podatności;
 • konsekwencjach wystąpienia zjawiska przestępczego.

Warto wskazać jeszcze na ryzyka, jakie zostały wyróżnione w ocenie ryzyka GIIF:

 • ryzyko podstawowe;
 • ryzyko szczątkowe;
 • ryzyko ogólne.

Ryzyko podstawowe identyfikowane jest przy uwzględnieniu oceny zagrożeń związanych z produktami i usługami oferowanymi na rynku oraz określeniu wartości majątkowych podlegających praniu pieniędzy lub pochodzących z finansowania terroryzmu. Ocena ryzyka szczątkowego polega z kolei na oszacowaniu poziomu zagrożenia, podatności oraz prawdopodobieństwa dla każdego scenariusza przestępczego działania. Chodzi o to, jakie istnieją możliwości wykorzystania do popełnienia przestępstwa różnego rodzaju towarów i usług, oferowanych przez Twoich klientów. Ustalenie ryzyka ogólnego stanowi uśrednioną ocenę wynikającą z ryzyka podstawowego i ryzyka szczątkowego.

Co krajowa ocena ryzyka oznacza dla Ciebie?

Jak już wspominałem na początku, powinieneś dokładnie zapoznać się z aktualną krajową oceną ryzyka. Jej pełną treść znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

Ścieżka, jaką powinieneś przejść, składa się z czterech kroków:

 1. Zapoznaj się z listą zidentyfikowanych przez GIIF w Krajowej Ocenie Ryzyka ryzyk prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 2. Zapoznaj się z przyjętą przez GIIF w omawianym dokumencie metodyką oceny ryzyka;
 3. Zweryfikuj, czy wszystkie wskazane przez GIIF ryzyka znajdują swoje odzwierciedlenie w Twojej polityce AML, a także czy ryzykom tym przypisałeś odpowiednie wartości podatności, zagrożenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia;
 4. Zweryfikuj, czy Twoja metodyka oceny ryzyka jest zbieżna z metodyką krajowej oceny ryzyka.

Jeżeli uznasz, że wszystkie wprowadzone przez ciebie procesy są prawidłowe – brawo! Jeśli jednak okaże się, że masz w tym temacie braki, powinieneś jak najszybciej zaktualizować swoją politykę AML oraz wewnętrzną ocenę ryzyka.

Możemy pomóc

Brak wystarczającej wiedzy, czasu, zasobów kadrowych czy narzędzi analitycznych może skutecznie utrudnić Ci prawidłowe stosowanie AML w Twoim biurze rachunkowym. Biorąc pod uwagę wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, powinieneś pomyśleć nad skorzystaniem ze wsparcia ekspertów.

Dzięki naszej pomocy wdrożysz do swojego biura kompletne i sprawdzone rozwiązania. Automatyczne! Chcesz zautomatyzować obowiązki związane z AML w swoim biurze? Przeczytaj, jak możemy Ci pomóc.

I już dziś zapisz się na nasz newsletter, 

byśmy mogli poinformować Cię, kiedy ruszy nasza aplikacja.👉

Przy okazji skorzystasz z cyklu MSR, czyli Małych Sprytnych Rad związanych z biznesem, marketingiem i rozwojem dla właścicieli biur rachunkowych. Zapraszamy!

newsletter-1

Podobne wpisy